Author: radoo

Lodná slučka Lodná slučka sa používa na pripevnenie lana na kôl. Lodnú slučku môžeš urobiť rôznymi spôsobmi. Prvý spôsob je na obrázku hore. Iný spôsob je \"rýchla\" lodná slučka. Na lane urob dve slučky, a tie potom nasuň na kôl. Rybársky uzol / Anglický uzol Rybársky uzol sa...

KPZ – šKatuľka Poslednej Záchrany obsahuje predmety, ktoré potrebuješ v nečakaných (dokonca aj takých, keď premokneš do nitky), napríklad znenazdajky potrebuješ v preplnenom autobuse zapísať peknú myšlienku, čo ti práve napadla, uprostred tmy ťa zachráni aj celkom malá sviečočka, prípadne padajúce gate udrží aj celkom tenký špagátik...

Orlí skaut je najvyšší a najváženejší stupeň, ktorý možno v skautskom programe dosiahnuť. Dá sa získať len do ukončenia 19. roku života. Orlí skaut potrebuje zvládnuť: Stúpanie na vrchol (2. stupeň skautského chodníka) Roverský pas (4 projekty) odborky Občan, Kultúra, Táborník, Prvá pomoc, Ochrana prírody získať Rytierske stužky Orlí skaut či...

Biely štít je neoficiálna skautská výzva. Môžu ju plniť skauti a skautky staršie ako 13 rokov. Výzva sa plní počas letného tábora. Po dobu celého tábora sa skaut snaží dodržiavať zásady skautského života charakterizované 10 P. Vyrobí si 10 drevených placiek (krúžkov) a na každú jednu...

Každá turistická značka (okrem náučného chodníka) môže mať tieto farby: najvýznamnejšie diaľkové a hrebeňové cesty ostatné významné cesty a diaľkové trasy vedľajšie cesty miestneho významu, skratky a pod. prístupové cesty k zaujímavým turistickým cieľom   pásové značenie zmena smeru koncová značka miestne značenie cykloturistické značenie odbočka k studničke, prameňu odbočka k jaskyni odbočka k vyhliadke, skalám, mieste s výhľadom odbočka k zrúcanine odbočka k zaujímavému miestu náučný chodník (vždy...