News

Prídi túto sobotu sa dozvedieť veľa zaujívamostí o Francúzsku, o tom ako funguje skauting vo Fracúzku, ochutnať francúzske špeciality a hlavne byť spolu, s rovermi! Stretneme sa o 18.18 v klubovni. Dominik má pripravené fotky z jeho pobytu vo Francúzsku, aj z tamojších skautkých aktivít, zahráme...

Sviatky skončili a mnohí sme si na prebytok jedla a nedostatok pohybu nanešťastie už takmer zvykli. Nová výzva Vlčí dych a gazelie nohy však aj Tebe ponúka skvelú možnosť, ako sa zo začarovaného kruhu dostať! Táto výzva bola predstavená už v zimnom čísle Média v roku 2014. Je inšpirovaná jednou z Karpatských hier známeho...

Milí rodičia a skauti, aby sme na seba cez leto nezabudli, pozývame Vás do klubovne každú stredu večer od 18.00 do 20.00. Na prvom stretnutí budeme grilovať, hrať sa skautské hry,  pozrieme si fotky z tábora...

Vážení rodičia, milí skauti, leto sa nám nezadržateľne blíži a s ním sa nám každému spája skautský tábor. Tento rok pôjdeme táboriť spolu so 104. zborom z Ružinova do Sedla pod Paráčom medzi Oravskou Lesnou a Zázrivou (to isté táborisko ako minulý rok). Viac sa môžete dozvedieť v...

Milí rodičia, V mene pána starostu vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývame na veľkú jarnú vajnorskú brigádu. Okrem toho, že urobíme kus záslužnej práce pre našu MČ, tak brigáda zaiste bude aj priestorom pre stretnutie všetkých spolkov (nie len skautov). Je možné sa zúčastniť pokojne aj so svojimi...

Vážení rodičia a milí skauti, ako možno viete, tak 24.12. budú skauti ako každý rok roznášať Betlehemské Svetlo a koledovať pre zbierku Dobrej Noviny. Pozývame preto všetkých skautov najrôznejších vekových kategórií, aby sa ku nám pripojili v tejto dobročinnej akcii. Stretávame sa 24.12. o 8:15 pri kostole vo Vajnoroch....