Betlehemské Svetlo 2017

Informácie pre koledníkov

Začíname svätou omšou o 8:00 v nedeľu 24.12.2017, kde sa stretneme všetci koledníci a odovzdáme Betlehemeské Svetlo na svätej omši. Po nej dosteneme požehnanie koledníkov. Rozdelíme sa do skupín a vyrazíme koledovať. Na koledovanie sa teplo oblečte.

  • Koledníci, naučte sa naspamäť koledu, všetky spoločné texty, a aspoň 2 samostatné vinše.
  • Vítané sú aj hudobné nátroje (napr. flauta). Stiahnite si tu noty tohtoročnej koledy.
  • Skauti, zoberte si skautskú šatku na koledovanie aj na svätú omšu.
  • Všetci koledníci majte so sebou mobil a číslo na rodičov.
  • Koledníci sa na koledovanie nemusia nikde prihlasovať, stačí prísť v nedeľu na omšu o 8:00.
noty1