Orlí skaut

Orlí skaut

orli-skautOrlí skaut je najvyšší a najváženejší stupeň, ktorý možno v skautskom programe dosiahnuť. Dá sa získať len do ukončenia 19. roku života. Orlí skaut potrebuje zvládnuť:

  • Stúpanie na vrchol (2. stupeň skautského chodníka)
  • Roverský pas (4 projekty)
  • odborky Občan, Kultúra, Táborník, Prvá pomoc, Ochrana prírody
  • získať Rytierske stužky

Orlí skaut či Orlia skautka dostáva nášivku, ktorú nosí na pravom vrecku skautskej košele. Iné programové nášivky okrem tejto už nenosí. Keďže je to dosť náročná méta, jej prekonanie vypovedá mnoho o charaktere a pevnej vôli nositeľa. To mu môže pomôcť napríklad pri hľadaní zamestnania. Viac sa dozvieš v knižke Roverský pas.