Sviatky skončili a mnohí sme si na prebytok jedla a nedostatok pohybu nanešťastie už takmer zvykli. Nová výzva Vlčí dych a gazelie nohy však aj Tebe ponúka skvelú možnosť, ako sa zo začarovaného kruhu dostať! Táto výzva bola predstavená už v zimnom čísle Média v roku 2014. Je inšpirovaná jednou z Karpatských hier známeho...

Dňa 15.11.2014 boli skauti na vílete v lese. Stretli sme sa o 7:30 na Osloboditeľskej ulici. Išli sme tam autobusom. Bol tam:Peťo, Bruno, Martin, Miško a Matúš. Hľadali sme geoskríše. Išli sme asi 1 hodinu a pol. Na vílete sme boli 4 hodiny. Naši vedúci...

Téma tohtoročnej etapovej hry na tábore bola kolonizácia neznámych území. Všetci sme sa prvý deň doplavili do neznámej krajiny a začali sme kolonizovať. Hrami sme spoznávali prírodu či živočíchy v nej. Hrali sa rôzne zvieracie hry – lovenie orlích vajec z hniezd, chytanie bizónov a...

Milí rodičia a skauti, aby sme na seba cez leto nezabudli, pozývame Vás do klubovne každú stredu večer od 18.00 do 20.00. Na prvom stretnutí budeme grilovať, hrať sa skautské hry,  pozrieme si fotky z tábora...

Vážení rodičia, milí skauti, leto sa nám nezadržateľne blíži a s ním sa nám každému spája skautský tábor. Tento rok pôjdeme táboriť spolu so 104. zborom z Ružinova do Sedla pod Paráčom medzi Oravskou Lesnou a Zázrivou (to isté táborisko ako minulý rok). Viac sa môžete dozvedieť v...

Milí rodičia, V mene pána starostu vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývame na veľkú jarnú vajnorskú brigádu. Okrem toho, že urobíme kus záslužnej práce pre našu MČ, tak brigáda zaiste bude aj priestorom pre stretnutie všetkých spolkov (nie len skautov). Je možné sa zúčastniť pokojne aj so svojimi...