Orlí skaut je najvyšší a najváženejší stupeň, ktorý možno v skautskom programe dosiahnuť. Dá sa získať len do ukončenia 19. roku života. Orlí skaut potrebuje zvládnuť: Stúpanie na vrchol (2. stupeň skautského chodníka) Roverský pas (4 projekty) odborky Občan, Kultúra, Táborník, Prvá pomoc, Ochrana prírody získať Rytierske stužky Orlí skaut či...

Biely štít je neoficiálna skautská výzva. Môžu ju plniť skauti a skautky staršie ako 13 rokov. Výzva sa plní počas letného tábora. Po dobu celého tábora sa skaut snaží dodržiavať zásady skautského života charakterizované 10 P. Vyrobí si 10 drevených placiek (krúžkov) a na každú jednu...

Každá turistická značka (okrem náučného chodníka) môže mať tieto farby: najvýznamnejšie diaľkové a hrebeňové cesty ostatné významné cesty a diaľkové trasy vedľajšie cesty miestneho významu, skratky a pod. prístupové cesty k zaujímavým turistickým cieľom   pásové značenie zmena smeru koncová značka miestne značenie cykloturistické značenie odbočka k studničke, prameňu odbočka k jaskyni odbočka k vyhliadke, skalám, mieste s výhľadom odbočka k zrúcanine odbočka k zaujímavému miestu náučný chodník (vždy...

11. Stredoeurópske jamboree Zaži živly! Na jamboree sme vyrazili vlakom z hlavnej stanice. Náš jamoddiel pod vedením Chamurapiho sme tvorili: Rado, Filip, Jakub, Dominik, Paľko, Mišo, Dávidko, Delly a ešte ja - Rÿťoplesk. Vlak nás doviezol do Kráľovej Lehoty, kde sme čakali na autobusy. Počas čakania sme išli pomôcť jednej...

Pozývame Vás na naše druhé stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 20. 9. od 15.30 do 17.00 v našej klubovni na Šaldovej 2 (budova knižnice). Rodičia, ktorí už boli na stretnutí v pondelok nemusia prísť. Deti pôjdeme vyzdvihnúť do školskej družiny na ZŠ Jána Pavla...