Internet

internetZelený stupeň

 1. Na tému, ktorú vybrala družina, som na internete vyhľadal informácie a obrázky, spracoval som ich a výsledok ukázal družine.
 2. Pre družinu som urobil zoznam dobrých skautských webstránok u nás aj v zahraničí, s krátkym popisom. Takisto som im pripravil zoznam používaných vyhľadávačov.
 3. Vytvoril som osobnú/družinovú/oddielovú web stránku v niektorom z WYSIWYG editorov (FrontPage, Dreamweaver, FrontPad, Netscape Composer…)
 4. Pomocou internetu som naplánoval družinový alebo oddielový výlet (vyhľadanie dopravného spojenia a informácii o zaujímavostiach na trase výletu).
 5. Pre družinu som pripravil krátku družinovú hru alebo kvíz, so zameraním na vysvetlenie rôznych internetových pojmov (protokol, server, editor, značkovací jazyk, cookie a pod.)
 6. Vytvoril som družinovú e-mailovú schránku, prihlásil ju do nejakej e-mailovej konferencie (napr. Skautinfo, Skautforum…) a 6 mesiacov sa o ňu staral. Ak niekto chcel, pomohol som mu vytvoriť vlastné poštové konto a vysvetlil mu výhody a nevýhody freemailového a vlastného poštového servera.

Červený stupeň

 1. Vytvoril som osobnú/družinovú/oddielovú webstránku v niektorom značkovacom jazyku (HTML, XHTML, XML).
 2. Na môj počítač som si nainštaloval a nastavil klienta elektronickej pošty (napr.: Microsoft Outlook, OperaMail, The Bat, Pegasus Mail) a takisto antivírový program.
 3. Pripravil som si družinovku o internete, kde som im zaujímavo vysvetlil spôsob fungovania internetu, jeho históriu a základy dátovej komunikácie medzi počítačmi (OSI model siete).
 4. Pomáhal som družine zúčastniť sa JOTI (Jamboree on the Internet). Predviedol som im komunikáciu prostredníctvom instant messengeru (ICQ, Yahoo Messenger, Trilin…) Oboznámil som ich s výhodami a nevýhodami tejto komunikácie.
 5. Naučil som základy internetovej komunikácie človeka, ktorý s ním predtým nerobil.
 6. Na svojom počítači som nainštaloval modem a prostredníctvom telefónnej linky som sa pripojil na internet.
 7. 6 mesiacov som sa aktívne vzdelával v oblasti internetu.