Korčuliar

odborka-korculiarZelený stupeň

 1. Poznám a ovládam základy korčuľovania – udržanie sa vpred na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie doprava a doľava.
 2. Dokážem zabrzdiť vo väčšej rýchlosti bez pádu alebo zakolísania.
 3. Prešiel som na korčuliach bez zastavenia 300 metrov s prekladaním vľavo a vpravo.
 4. Vytvoril som zbierku 6 aktivít na korčuliach.
 5. V priebehu jednej sezóny  som sa bol aspoň 5x korčuľovať.
 6. Urobil som zoznam verejných klzísk a ľadových plôch s otváracími hodinami a cenou za vstup / vhodných ciest na korčuľovanie v širšom okolí s ich bližším popisom a vyvesil som ho v klubovni alebo na inom viditeľnom mieste.
 7. Poznám a dodržujem bezpečnostné zásady na verejných klziskách a ľadových plochách/na korčuliarských dráhach a v meste.
 8. Sledoval som minimálne 1 hokejový zápas alebo súťaž v korčuľovaní .

9. Ovládam prvú pomoc pri nasledovných zraneniach:

a)      pri omrzlinách a odreninách

b)      rezných ranách

c)       zlomeninách ruky alebo nohy

d)      úrazoch hlavy a bezvedomí

 Našiel som aspoň 1 príklad kedy sa tieto zásady nedodržali a došlo k nehode

Červený stupeň

 1. Poznám náročnejšie spôsoby korčuľovania – udržanie sa vzad na dvoch nohách, odrazom striedavonož, prekladanie doprava a doľava.
 2. Prešiel som na korčuliach 100 metrov v šprintovom tempe s elegantným zabrzdením.
 3. Poznám rôzne tipy korčúľ a ich rozdiely, viem si vybrať tie správne a poradiť pri výbere začiatočníkovi.
 4. Viem pripraviť korčule pred sezónou a postarať sa o ich uskladnenie po ukončení sezóny.
 5. Naučil som korčuľovať jedného nekorčuliara.
 6. Družinu som naučil min. 3 hry na korčuliach.
 7.  V priebehu jednej sezóny  som sa bol min. 10x korčuľovať , z toho aspoň 1x na prírodnom ľade (v závislosti od poveternostných podmienok) / z toho aspoň 1x v skateparku (podľa miestnych možností)
 8. Zorganizoval som družinovú akciu na korčuliach
 9. Poznám históriu korčuľovania, známych korčuliarov a odprezentoval som nadobudnuté informácie družine zaujímavou formou (kvíz, plagát, … )
 10. Zúčastnil som sa ako divák aspoň 1 hokejového zápasu alebo súťaže v korčuľovaní a ak mám možnosť, zúčastním sa ako pozorovateľ na ich tréningu.