Vodák

vodakZelený stupeň

 1. Viem, ako sa postupuje pri záchrane topiaceho sa.
 2. Zúčastnil som sa aspoň jedného splavu.
 3. Preplával som 100 m bez prestávky.
 4. Na stojatej vode dokážem jazdiť rovno aj na dlhšom úseku.
 5. Zjazdil som okuliare v mierne tečúcej vode (po prúde, späť proti prúdu, priečne k druhému brehu, proti prúdu a znovu po prúde).
 6. Poznám vodácku terminológiu: prúdnica, vraťák, valec, hať, utopené kamene…; a ukázal som ich na vode.
 7. Niekomu z družiny som vysvetlil a ukázal ako správne: pádlovať, nasadnúť do lode pri brehu (v kanojke aj: vymeniť si miesta v kanojke na vode, vymeniť sa s človekom z inej kanojky).
 8. Pre družinu alebo oddiel som pripravil zoznam vecí potrebných na splav a pravidlá bezpečnosti, ktoré na splave treba dodržiavať.

Červený stupeň

 1. Zúčastnil som sa aspoň 3 splavov.
 2. Na zátoke som si prakticky vyskúšal zvládnutie prevrátenia lode, vylezenie z kajaku, kanoe, dopravenie plavidla na breh, vyliatie vody, prenášanie lode aspoň 20 m a pokračovanie v jazde.
 3. Na kanoe viem pádlovať aspoň 20 m v stoji, aby som dokázal zistiť prúdnicu.
 4. Dokážem sa počas jazdy vymeniť v kanoe, predný za zadného a opačne.
 5. Pod dohľadom skúseného vodáka som úspešne absolvoval preteky na tečúcej vode s 10 prekážkami (všetky som ich čisto prešiel a počas preteku som neopustil plavidlo).

Poznámky k preteku (červený stupeň, bod 5)

 • Prekážky môžu byť prírodné (kameň, konár, strom, plytčina) i umelé (bója, ukotvená loď, stojaci človek, zapichnutá palica, slalomová brána a pod.). Ako prekážky sa zakazujú hate, valce, vertikálne prúdenia, stavidlá, mostné piliere, móla, naplaveniny na rýchlotečúcej vode a iné životu nebezpečné prekážky.
 • Trať a prekážky treba jasne označiť a ak sa dá, vyznačiť aj spôsob prejazdu. Minimálne štyri prekážky vyžadujú otočenie proti prúdu a aspoň trikrát traverz. Prejazd prekážky je stanovený podobne: obísť zľava, obísť sprava, obísť po prúde, obísť proti prúdu, preplávať popod konár atď. Ak je prúd slabý, môžu sa pridať komplikácie: prejsť prekážku postojačky, prejsť časť trate cúvaním…
 • Čistotu prejazdu kontrolujú traťoví rozhodcovia, čas stanovuje štartový a cieľový rozhodca. Na trati musí byť zabezpečená primeraná záchrana.
 • Ak sa súťaží v jazde na kanojkách, súťažiaci vodák musí byť kormidelník.
 • Je vhodné súťaž rozdeliť zvlášť na kategórie muži, ženy alebo podľa veku.