24 hodín na strome

24_h_stromPreži na strome 24 hodín, počas ktorých sa nedotkneš zeme.

Pri plnení tejto výzvy nemožno lámať živé konáre ani inak ubližovať stromom. Možno ju plniť samostatne i skupinovo. Kontakt s ľuďmi „na zemi“ je povolený, takisto prísun jedla.