Modrý šíp

modry sipÚlohy, ktoré musí vĺča alebo včielka splniť na splnenie výzvy Modrý šíp:

1.      V letných mesiacoch počas dvoch týždňov nezjem zmrzlinu (nanuk a pod.) – bod sa neplní počas tábora.

2.      Doma dobrovoľne pripravím rodičom prekvapenie: sám/sama si upracem izbu vrátane oblečenia v skrinkách a zásuvkách, upracem dom/byt (umyjem a upracem riad, umyjem podlahy, povysávam koberce, vynesiem smeti…) a pre celú rodinu pripravím jednoduché jedlo (chlieb s nátierkou…).

3.      Počas troch týždňov nezjem žiadnu sladkosť.

4.     Dva mesiace nebudem žuvať žuvačky.

5.     Tri mesiace budem doma dobrovoľne pomáhať s domácimi prácami.

6.     Počas štyroch mesiacov sa budem starať o jedno z najmladších vĺčat, budem mu vo všetkom pomáhať a budem jeho vzor. Vĺča mi vyberie vodca alebo vodkyňa.

7.       Vodcu alebo vodkyňu budem priebežne informovať o tom, čo sa mi už podarilo. Nebudem sa však dožadovať nášivky, trpezlivo počkám kým mi ju vodca alebo vodkyňa udelí.

Poznámky

  • Modrý šíp je výzva pre vĺčatá a včielky od 9 rokov.
  • Plnenie bodov si vĺča alebo včielka každý deň zapisuje do tabuľky ktorú dostane od vodcu alebo vodkyne. Plnenie bodov je možné značiť napríklad aj do kalendára.
  • Jednotlivé body výzvy je možné plniť súčasne.
  • Pokiaľ vĺča alebo včielka niektorý z bodov poruší, začína znova plniť konkrétny bod. Počet opakovaných pokusov o splnenie bodu nie je obmedzený. Body predtým úspešne splnené sa už znova neplnia.
  • Po splnení všetkých bodov dostane vĺča alebo včielka nášivku výzvy, ktorú môže nosiť našitú na rovnošate natrvalo (podobne ako je tomu pri splnení Troch orlích pier u skautov a skautiek).

POUŽITÁ LITERATÚRA

R. PIVEC, J. KŘÍŽ, Vlčci, Junácka edice 1990