Rytierske stužky

rytierskeRytierské stužky Ti môže udeliť oddielová rada pri jednosúhlasnom názore, že vynikáš priateľskosťou, obetavosťou, spoľahlivosťou, disciplínov a tvoje správanie je pre ostatných vzorom.

Rytierské stužky sú jedným s najčestnejších skautských ocenení a ich držiteľ ich môže nosiť až 20. narodenín. Ak by nastal eventuálny prípad, že nositeľ rytierských stužiek svojím nevhodným správaním znižuje ich hodnotu, oddielový vodca ho na to upozorní, v krajnom prípade ho požiada o odšitie stužiek, čo sa musí rešpektovať.