Tri orlie perá

3_orlie_pera

  • Ľudia – celý deň mlč a nevydávaj žiadne hrdelné zvuky. Celý deň nič nejedz a pi len vodu. Pozoruj ostatných, vzťahy medzi vami, bez toho aby si sa modol zapojiť do rozhovorov.
  • Ty sám – postav si prístrešok a prespi sám mimo tábora (od súmraku do úsvitu). Pozoruj svoje reakcie, myšlienky, zmysly za tmy, v samote…
  • Príroda – od úsvitu do súmraku preži osamote nevidený žiadným človekom. Pozoruj prírodu, jej krásu…

Tri orlie perá možu plniť chlapci a dievčatá strarší ako 13 rokov. Túto výzvu možno skladať len na letnom skautskom tábore. Jeden bod sa možno pokúsiť plniť na jednom tábore max. 3 krát. Tri orlie perá celkovo možno skúsiť na 3 tábroch. Kontrolou je skautská česť. Plnenie orlích pier nemožno navzájom kombinovať. Počas pozorovania prírody sa nevzďaľuj veľmi od tábora.