Biely štít

Biely štít

biely-stitBiely štít je neoficiálna skautská výzva. Môžu ju plniť skauti a skautky staršie ako 13 rokov. Výzva sa plní počas letného tábora. Po dobu celého tábora sa skaut snaží dodržiavať zásady skautského života charakterizované 10 P. Vyrobí si 10 drevených placiek (krúžkov) a na každú jednu napíše 1 P. Každý večer sa so svojím tútorom rozpráva, ako sa mu darilo dodržiavať týchto 10 zásad. Ak nejakú porušil, hoci len jedným bodom, musí spáliť túto placku. Keď mu na konci tábora zostanú aspoň 3 placky, výzvu splnil a môže si ju hrdo našiť na svoju rovnošatu.

Priateľstvo – k ostatným sa správam priateľsky, ovládam hnev, som veselej mysle, mám radosť z úspechu druhých.

Poslušnosť – dobrovoľne sa slušne správam, záujmy družiny sú pred vlastnými, dodržiavam táborový poriadok.

Pravdivosť – neklamem, nepreháňam, nesklamem dôveru ostatných, dodržím dané slovo.

Priamosť – mám úctu k starším ľuďom, \“rovná chrbtica\“, kritika do očí, nie za chrbtom (neohováram), čestne jednám s ostatnými, slušne rozprávam.

Pracovitosť – dokončím začatú prácu, nepriživujem sa na ostatných, som ochotný k práci, mám radosť z práce.

Pripravenosť – bez požiadania poskytnem pomoc, vykonám denne aspoň jeden dobrý skutok.

Príkladnosť – pozdravím, slušne sa správam, vydržím mlčať, skromne vystupujem, mám pevnú vôľu.

Poctivosť – hrám čistú hru, cudzie veci sú tabu, k spoločným veciam sa správam ako k vlastným, som spravodlivý pri delení.

Príroda – mám záujem o poznanie prírody, v prírode sa správam ticho, pomáham prírode.

Poriadnosť – udržujem si slušný zovňajšok (nenosím špinavé veci), čistotu (umývam si zuby ráno a večer, každý deň sa opláchnem od pása hore a umyjem si nohy a aspoň každý druhý deň sa umyjem celý), ranné cvičenie, poriadok v stane, poriadok v okolí.