Roznos Betlehemskeho Svetla a koledovanie 2016

Roznos Betlehemskeho Svetla a koledovanie 2016

Milí rodičia,

aj tento rok budeme roznášať Betlehemské Svetlo a koledovať pre Dobrú novinu.

Stretávame sa o 8.30 pred kostolom vo Vajnoroch, kde sa rozdelíme do skupín, dostaneme poženanie od pána farára a vydáme sa do vajnorských ulíc. Navštívime spolu viac ako 80 rodín. Kolednícky text nech vedia deti naspamäť (všetky spoločné texty, pieseň a aspoň jeden vinš). Hudobníci si môžu priniesť hudobný nástroj, napríklad flautu a naučiť sa zahrať koledu Šťastie zdravie.