Zákon, sľub, heslo a symbolika

Základy skautingu

Skautský zákon

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

2. Skaut je verný a oddaný.

3. Skaut je osožný a pomáha iným.

4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.

5. Skaut je zdvorilý.

6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.

7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.

8. Skaut je veselej mysle.

9. Skaut je sporivý a hospodárny

10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautské heslo

„Buď pripravený!

Denný príkaz skautov

„Denne vykonaj aspoň jeden dobrý skutok!“

Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
– plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
– pomáhať v každom čase svojím blížnym,
– a dodržiavať skautský zákon.


Zákon vĺčat a včielok

Vĺča a včielka:

  1. hovorí pravdu,
  2. pomáha druhým,
  3. počúva,
  4. stará sa o prírodu,
  5. je priateľom (je priateľkou).

Heslo vĺčat a včielok

„Buď stále lepším (lepšou)!“

Sľub vĺčat a včielok

„Sľubujem, že sa vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat (včielok) a byť stále lepším (lepšou).“

Symbolika

Skautská ľalia

skautská ľaliaZnak slovenských skautov zahŕňa ľaliu (1) i trojlístok v pozadí (2). Tri listy ľalie pripomínajú tri body skautského sľubu. Stredný list zdobí magnetická strelka kompasu (3), ktorá ukazuje správnu celoživotnú cestu priamo vpred. Myšlienku, že skaut sa nemá za žiadnych okolností odchýliť od cesty dobra, dopĺňajú i dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojimi koncami ku stredu znaku. To znamená, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť. Páska svornosti (4) obopínajúca ľaliu v strede je symbolom bratstva skautov celého sveta. Slovenskú ľaliu dopĺňa znak Slovenska – dvoj kríž (5) na trojvrší (6).

Skautský pozdrav

phpThumb_generated_thumbnailjpgSkauti používajú tento pozdrav, keď pri stretnutí nemajú na hlave klobúk. Celá ruka je zdvihnutá do výšky ramena. Tri vyrovnané prsty pripomínajú tri body skautského sľubu a palec prekrývajúci malíček symbolizuje, že v skautingu silnejší ochraňuje slabšieho.

skautska_hymna