Herec

herecZelený stupeň

 1. Navštívil som aspoň 2 divadelné predstavenia.
 2. Predniesol som pred oddielom báseň alebo úryvok prózy.
 3. Pripravil som a predviedol 5 scénok vhodných k táboráku, na oddielovku alebo besiedku (pantomíma, vtipný alebo vážny výstup, kúzla…).
 4. V krátkych výstupoch som oddielu predviedol ukážky z klasických diel týchto dramatických foriem: dráma, komédia, tragédia, muzikál.
 5. Vysvetlil som ostatným, akú úlohu v divadle zohráva režisér, scénograf, choreograf, dramaturg, herec.

Červený stupeň

 1. Podľa možností vo svojom okolí som navštívil predstavenia všetkých divadelných foriem (balet, opera, činohra, muzikál, bábkové divadlo).
 2. Na náhodne vybranú tému som po krátkej príprave zimprovizoval vtipnú scénku.
 3. Sám alebo s ostatnými „hercami“ v oddiele sme zinscenovali jedno klasické dielo väčšieho rozsahu a zahrali ho pred verejnosťou.
 4. Zobral som si na starosť prípravu celovečerného divadelného programu k táboráku (výber aktérov, tvorba scénok, zoradenie scénok, účinkovanie, prípadne moderovanie večera)
 5. Splnil som aspoň jedno z nasledovného:
  – zhotovil som divadelný kostým;
  – zhotovil som masku;
  – zhotovil som bábku;
  – zhotovil som kulisy k scénke alebo predstaveniu;
  – napísal som scenár k scénke alebo dlhšiemu útvaru.
 6. Zorganizoval som pre oddiel „divadelný večer“ alebo vediem (na tábore alebo počas roka) „divadelný krúžok“.