Ochranca prírody

ochranarUskutočnil som jednu aktivitu z každej z nasledujúcich oblastí (so skupinou skautov, ako družinový projekt…):

Zručnosti

 • a)  V našej klubovni som urobil zbierku voňavých sušených rastlín.
 • b)  „Adoptoval“ som si kúsok prírody (studničku, rybník, kus lesa) a staral som sa o jeho údržbu a ochranu. Zohnal som si potrebné povolenie prípadne odborné rady.
 • c)  Postavil som skrýšu, z ktorej som pozoroval zvieratá a život v prírode (ak je to možné, tak aj s prespaním). Porozprával som ostatným o tom, čo som videl.
 • d)  Zasadil som strom a staral som sa o to, ako rastie.
 • e)  Preskúmal som zničené alebo spustnuté územie. Naplánoval som, ako toto územie znovu obnoviť alebo skultúrniť a ak sa dalo, tak som plán aj uskutočnil.

Vedomosti

 • a)  Vysvetlil som, akým nebezpečným pre zdravie je fajčenie, alkohol a drogy.
 • b)  Vysvetlil som, ako rôzne druhy znečistenia pôdy ovplyvňujú rast rastlín a aké ochranné opatrenia by sa mali zaviesť.
 • c)  Vysvetlil som, ako motorové vozidlá znečisťujú naše prostredie. Viem, ako takéto znečistenie vplýva na ľudí, rastliny a budovy. K svojim zisteniam som pridal aj obrázky.
 • d)  Vysvetlil som, aké sú príčiny znečistenia vody a čo by sa malo robiť na odstránenie následkov znečistenia.
 • e)  Vysvetlil som, čím sú stromy pre človeka nepostrádateľné.

Porozumenie

 • a)  Napísal som zoznam vecí, ktoré smú a nesmú robiť táborníci a turisti, aby neničili a nepoškodili prírodu. Každému členovi oddielu som dal kópiu tohto zoznamu.
 • b)  Zistil som čo najviac o zvieratách, vtákoch a rastlinách, ktoré sú u nás na vyhynutie a čo môžeme urobiť na ich záchranu. Pred oddielom alebo na nástenke som o tom urobil malú prezentáciu.
 • c)  Vysvetlil som družine, prečo toľkým druhom zvierat hrozí na svete vyhynutie. Navrhol, čo môže urobiť naša družina, aby tomu zabránila.
 • d)  Napísal som zoznam vecí, čím by náš letný tábor mohol znečistiť okolie. Navrhol som niekoľko riešení, ako tomu zabrániť a zariadil som, aby sa o nich diskutovalo na oddielovej rade pred táborom.
 • e)  Navrhol som roverom z niektorého roverského kmeňa, aby urobili projekt na ochranu prírody. Spolu s nimi som projekt plánoval a potom aj uskutočnil.

Povedz ostatným

 • a)  Naplánoval som kampaň, ako šetriť energiu doma alebo v škole, v práci alebo na tábore či na oddielovkách. Moju kampaň som podporil nástenkami, informáciami pre tlač, alebo propagačným materiálom.
 • b)  Pre svorku vĺčat som pripravil poznávací chodník (výlet), kde som im rozprával o rastlinách, zvieratách a prírodných úkazoch v okolí.
 • c)  Pomohol som družine vyrobiť a umiestniť vtáčie búdky alebo miesta na k?menie pre vtákov.
 • d)  Vymyslel som projekt na zlepšenie životného prostredia. Tento projekt som uskutočnil a porozprával o ňom ostatným na väčšej oddielovej alebo zborovej akcii.
 • e)  Preskúmal som svoje okolie a našiel som príklady, ako človek zdevastoval prírodu. Navrhol som, ako by sa tomu dalo predísť a výsledky môjho prieskumu som poslal príslušným inštitúciám.
 • f)  Preskúmal som svoje okolie a našiel som príklady, ako sa človek snažil zlepšiť svoje životné prostredie. Napísal som príslušným inštitúciám, ako si vážim, čo vykonali a čím by ešte mohli prispieť k zlepšeniu.

Poznámky

 • Po dohode oddielovej rady môžu byť niektoré aktivity nahradené inými.
 • Výber projektov alebo prípravu alternatív je dobré diskutovať s dospelým, ktorý má skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia