Tlmočník a prekladateľ

tlmocnikZelený stupeň

 1. Aktívne sa učím aspoň jeden cudzí jazyk.
 2. Prečítal som niekoľko časopisov v cudzom jazyku.
 3. Preložil som z cudzieho jazyka kratší text, článok alebo úryvok knihy, ktorá sa mi páči.
 4. Naučil som členov družiny niektoré frázy z cudzieho jazyka.
 5. S kamarátom som predviedol scénku v cudzom jazyku.
 6. Pripravil som tlmočnícku aktivitu, hru, súťaž alebo kvíz.
 7. Skontaktoval som sa aspoň s jedným skautom v krajine svojho cudzieho jazyka a pravidelne s ním komunikujem (napr. e-mailom, chatom, listami…).

Červený stupeň

 1. Tlmočil som z a do cudzieho jazyka.
 2. Prečítal som dve knihy v cudzom jazyku.
 3. V cudzom jazyku som zostavil leták alebo webstránku, ktoré predstavujú náš oddiel.
 4. V cudzom jazyku som urobil prezentáciu o skautingu v inej krajine.
 5. Preložil som vybranú poviedku z cudzieho jazyka.
 6. Zostavil som pre oddiel slovníček skautských pojmov a termínov.
 7. Pripravil som „jazykovú družinovku“. Zaujímavou formou som sa snažil naučiť kamarátov v družine základy cudzieho jazyka.
 8. Naučil som sa hlavné frázy aj z iných svetových jazykov.