Uzly

Lodná slučka

lodna

Lodná slučka sa používa na pripevnenie lana na kôl. Lodnú slučku môžeš urobiť rôznymi spôsobmi. Prvý spôsob je na obrázku hore. Iný spôsob je \“rýchla\“ lodná slučka. Na lane urob dve slučky, a tie potom nasuň na kôl.

lodna2

Rybársky uzol / Anglický uzol

Rybársky uzol sa hodí na zviazanie dvoch mokrých, klzkých lán rovnakej hrúbky. Položte obe laná oproti sebe tak, aby oba konce ležali vedľa seba. Voľným koncom na jednom lane urobte na tom druhom očko. To isté urobte aj s druhým voľným koncom druhého lana. Potom oba uzly dôkladne dotiahnite.

 

rybarska

Škótska spojka

Škótska spojka má svoj pôvod v námorníctve. Používa sa napríklad na pripevňovanie lán na plachtu. Škótska spojka sa používa na zväzovanie dvoch motúzov rôznej hrúbky. Aj keď na spojku pôsobí veľká sila, dá sa pomerne jednoducho rozpliesť. Najhrubšie lano tvorí oko. Tenšie lano sa cez toto oko prevlečie. Hoci majú obe laná rôznu hrúbku, nemusí byť tento rozdiel veľmi výrazný. Nezväzuj teda škótskym okom sisalové lanko s hrubým káblom! Dbaj na to, aby boli konce oboch lán na rovnakej strane, tak ako je to na obrázku. Ak sú oba konce oproti sebe, v tom prípade je spojka menej bezpečná. Ľavá časť oka sa môže veľmi rýchlo uvoľniť.

skotsky

Skracovačka

Skracovačka sa používa na skrátenie lana bez toho, aby sa z neho kus odrezal. Skracovačku môžeš použiť aj vtedy, ak chceš narýchlo opraviť poškodený kus lana, ktoré sa stále používa a ak na poriadnu opravu nemáš dosť času. Urči najskôr, o koľko chceš lano skrátiť. Rozdeľ lano na tri rovnako dlhé úseky. Prilož k sebe dva úseky, tak aby vytvorili slučku. Tretím úsekom urob okolo tejto slučky polovičné oko. Na druhej strane urob to isté. Ak lano, na ktorom robíš skracovačku, povoľuje, je dobré ho z času na čas narovnať a slučky dotiahnuť. Dá sa to urobiť dvoma spôsobmi:

1. Najľahšie bude, ak koniec prevlečieš cez slučku, ktorá vznikne pri viazaní skracovačky na oboch koncoch lana.

2. Urob v okolí slučky motúzom lakomca.

skracovacka

Osmičkový uzol

Osmičkový uzol môžete použiť vtedy, ak chceš urobiť na konci lana uzol, o ktorý sa môžeš aj držať. Tento uzol sa dá veľmi rýchlo rozuzľovať a často sa používa na palubách plachetníc.

osmickovy

Očko

Očko je úplne najjednoduchší uzol, aký existuje. Môžete ho použiť vtedy, ak chcete urobiť uzol na konci lana. Nevýhodou tohto uzla je jeho pevnosť. Ak naň pôsobí sila, dá sa iba veľmi ťažko rozuzľovať, alebo sa nedá rozuzľovať vôbec.

ocko

Dračí uzol

Pomocou dračieho uzla môžete urobiť na lane nepohyblivé oko. Po použití sa dračí uzol dá veľmi ľahko odstrániť, aj keď naň pôsobila veľká sila.

dracia

Ambulančný uzol

Ambulančný uzol sa používa na zviazanie koncov dvoch lán, ktoré sú rovnako hrubé. Ak na tento uzol pôsobí veľká sila, dá sa iba ťažko rozuzľovať a okrem toho je aj nespoľahlivý. Namiesto neho môžete radšej použiť škótsku spojku. Ak na uzol pôsobila veľká sila, môžete sa ho pokúsiť uvoľniť zlomením. Pokúste sa uzol otvoriť tak, že oba konce roztiahnete od seba.

ambulantny