Školský prospech

mudrostNášivku školský prospech môžeš nosiť pol roka od vysvedčenia, ak skončíš s vyznamenaním alebo ak si si priemer svojích známok výrazne zlepšíš minimálne o hodnotu 0,4.

Výzva školský prospech je špecifická v tom, že nosenie dosiahnutej nášivky je časovo obmedzené do nasledujúceho vysvedčenia, ktoré buď potvrdí oprávnenosť nosenia nášivky alebo nutnosť odšiť si ju dole.