Turistické značky

pasova

Turistické značky

Každá turistická značka (okrem náučného chodníka) môže mať tieto farby:

znacka-cervena najvýznamnejšie diaľkové a hrebeňové cesty
znacka-modra ostatné významné cesty a diaľkové trasy
znacka-zelena vedľajšie cesty miestneho významu, skratky a pod.
znacka-zlta prístupové cesty k zaujímavým turistickým cieľom

 

pasova pásové značenie
sipka zmena smeru
koncova koncová značka
miestna miestne značenie
cyklo cykloturistické značenie
pramen odbočka k studničke, prameňu
k-jaskyni odbočka k jaskyni
vrchol odbočka k vyhliadke, skalám, mieste s výhľadom
zrucanina odbočka k zrúcanine
kzaujimavosti odbočka k zaujímavému miestu
naucna náučný chodník (vždy zelená!)
naucna8 číslo tabule náučného chodníka